Masiv Group EOOD

Objekt:Einfamilienhäuser
УПИ I-002275,002343, м-ст „Горни локви“,
в землището на с. Бойково , община Родопи
РЗП : 246 кв. м
ЗП : 91,60 кв. м

Objekt: Einfamilienhäuser
УПИ 303,570,571-III,IV-жилищно застрояване,масив 103
по плана на Кв. „Остромила Бозлю“ на гр. Пловдив-Юг