Избрани проекти

Обект: Еднофамилна жилищна сграда
УПИ I-036008,009,010,с.Извор, м-ст„Бърцила“

Представяме ви проект за еднофамилна къща. Сградата е вече построена и се намира в село Извор.

Обект: Триетажни жилищни сгради А и Б с едноетажно допълващо застрояване и гаражи
УПИ IX-861, кв. 11 , м-ст „Витоша ВЕЦ Симеоново“
по плана на гр. София , р-н „Лозенец“