Масив Груп

"Масив Груп" ЕООД - проектиране и строителство

"Масив Груп" ЕООД е фирма в областта на строителството в регион Пловдив и София с над 5 годишна история и дейност.

История

Фирмата е създадена през 2009 година от инж.Кирил Шопов – утвърден специалист в строителния бранш с доказани умения на ръководител и добър партньор в бизнес отношенията, в резултат на чиито отлични способности се изгражда стабилна стопанска структура с добре подбран и перфектно организиран персонал от специалисти в областта на строителството.
От 2011 година господин инж.Кирил Шопов изцяло предава, ръководството на своята фирма на майка си инж.Любка Шопова и "Масив Груп" ЕООД променя като фирма с изцяло семейна собственост.

Проектиране и строителство

За нашата коректност и за сериозния ни подход свидетелстват всички започнати и осъществени от нас в годините проекти – жилищни сгради, производствени предприятия и обекти с обществено предназначение. Фирмата разполага със складова база, транспортни средства и строителна механизация, но с първостепенно значение са нашите служители – професионалистите от инженерно-ръководния състав, административния персонал и строителните специалисти, които са добре подбрани и прецизно организирани в бригади и звена. Доказателство за сериозността на фирмата е и лоялността на нашите служители с голяма част, от които работим заедно от самото начало на нашата дейност.
"Масив Груп" ЕООД е член на Камарата на строителите в България.
Качеството на изпълнението, коректността във финансирането и точността във времето при осъществяване на проектите е темелът, върху който построяват своята строителна фирма фамилия Шопови.

Няма статии за показване